ANUNȚ VÂNZARE MERCEDES BENZ CLS 350

Subscrisul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ GRĂDINARU VALENTINA, cu sediul profesional în Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr.70, Bl. M1, sc.3, ap.5, jud. Mehedinți, înregistrat în registrul formelor de organizare UNPIR sub nr. RFO I B – 1463, telefon 0740159966 și CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ BUFANU ION, cu sediul profesional în Drobeta Turnu Severin, str. Păcii, nr.12, Bl. XE4, sc.3, ap.1, jud. Mehedinți, cod poștal 220075,CIF 37196470, înregistrat în registrul formelor de organizare UNPIR sub nr. RFO I B – 4104, tel 0754600788, asociați prin contract, cu sediul procesual ales în Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr.70, Bl. M1, sc.3, ap.5, jud. Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al societății CARTON AMBALAJ DISTRIBUTION SRL, Cod unic de înregistrare 22179382, sediul social: București, sectorul 3, str. Liviu Rebreanu, nr. 20, bl. A6, sc. 6, et. 4, ap. 70, cam. 1, Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/16406/2018, deschide prima etapă a procesului de valorificare, conform regulamentului de vânzare, și publică următorul

ANUNȚ DE VÂNZARE

                Al bunului mobil autoturism MERCEDES BENZ CLS 350, radiat, proprietatea CARTON AMBALAJ DISTRIBUTION SRL, an producție 2008, kilometri 202.348, stare bună de funcționare, ultima revizie tehnică a fost realizată la data de 11.04.2022.

                La acest moment, persoanele interesate de achiziționarea autoturismului, pot comunica interesul lor de a cumpăra, propunând și o ofertă de preț în acest sens.

                Oferta de preț trebuie să fie serioasă și fermă, sub sancțiunea eliminării acesteia din procedura de achiziție și va cuprinde, OBLIGATORIU: DATELE DE IDENTIFICARE ŞI DE CONTACT ALE PERSOANEI, PREŢUL OFERIT (care nu conţine T.V.A.), TERMENUL ŞI  MODALITATEA  DE  PLATĂ  PROPUSE,  ORICE ALTE INFORMAŢII ŞI ACTE PRIVIND BONITATEA PERSOANEI, EVENTUALE GARANŢII OFERITE, ETC

                Ofertanții persoane fizice și juridice străine vor depune documentele traduse și legalizate în limba română.

                Oferta de preț se va comunica, în scris, lichidatorului judiciar, prin poștă către CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ GRĂDINARU VALENTINA, cu sediul profesional în Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr.70, Bl. M1, sc.3, ap.5, jud. Mehedinți sau prin e-mail, la adresele: valentinagradinaru18@yahoo.com sau office@cibion.eu

                Termenul limită până la care se vor primi,în mod valabil, ofertele de preț este de 01.08.2022, ora 16:00. Vor fi contactați doar ofertanții ale căror oferte de preț au fost selecționate de către lichidatorul judiciar.

Nerespectarea regulilor de mai sus se sancţionează cu excluderea de la procedură în cauză a celor care le-au încălcat, fără ca aceasta să creeze Lichidatorului Judiciar sau debitorului vreo obligaţie faţă de participanții respectivi.

                Tel relații suplimentare: 0740159966 sau 0754600788.

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA BUFANU ION
CIF: 37196470
Punct de lucru: Str. Avram Iancu, nr.23
CP: W1B 5nF Drobeta Turnu Severin (România)
Tel: +40754600788

office@cibion.eu

O NOUĂ ȘANSĂ!