COMUNICAT

    La data de 12.06.2020 Tribunalul Mehedinți a admis cererea debitorul AGRICOLE LUCIAN SRL și a deschis procedura de insolvență generală a acestui debitor.

    În calitate de administrator judiciar provizoriu, Cabinetul Individual de Insolvență Bufanu Ion urmează informează creditorii AGRICOLE LUCIAN SRL că în perioada imediat următoare va proceda la comunicarea notificărilor privind deschiderea procedurii de insolvență către fiecare creditor cunoscut.

    De asemenea, am solicitat administratorului statutar al AGRICOLE LUCIAN SRL prezentarea tuturor contractelor în derulare și a scadențelor pentru obligațiile de plată aferente acestui an, intenția administratorului judiciar fiind aceea de a lua măsurile care se impun pentru a putea onora la plată toate obligațiile ce vor deveni scadente anul acesta și menținerea în vigoare a contractelor aflate în derulare. O decizie finală va fi luată în urma analizei contractelor aflate în vigoare, în termenul de 3 luni, așa cum este acesta reglementat la art. 123 din Legea 85/2014.

    Administratorul judiciar informează creditorii că până la data de 02.07.2020 urmează a analiza situația economică a societății debitoare, urmând a prezenta raportul asupra posibilității reale de redresare a activității sau se va formula o propunere de deschidere a procedurii simplificate de insolvență.

    Concomitent, administratorul judiciar provizoriu va acorda o atenție sporită față de activitatea de recoltare, care urmează în perioada imediat următoare, în vederea maximizării averii debitoarei. 

    Scopul nostru, în toată această procedură, va fi de a ajuta debitorul să genereze cât mai mulți bani, pentru a putea achita datoriile către creditori.Toată activitatea noastră va fi desfășurată în acest sens, pentru că numai în această modalitate putem atinge cele două deziderate ale procedurii: plata datoriilor către creditori și salvarea activității debitoarei. Din acest moment alcătuim o echipă, al cărei scop va fi acoperirea creanțelor debitoarei.

    Toate activitatea noastră va fi transparentă și orice creditor care dorește să afle informații sau care are propuneri de făcut, ne poate contacta, oricând, la telefon 0754.600.788 sau e-mail: office@cibion.eu

    Cu respect,

    Ion BUFANU

    Cabinet Individual de Insolvență BUFANU ION

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA BUFANU ION
CIF: 37196470
Punct de lucru: Str. Avram Iancu, nr.23
CP: W1B 5nF Drobeta Turnu Severin (România)
Tel: +40754600788

office@cibion.eu

O NOUĂ ȘANSĂ!